Algemene-Voorwaarden

1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging.

2. De bevestigde prijs is bindend maar de leveringstermijn is indicatief. Een onverhoopt latere levering kangeen reden zijn voor het verhalen van eventuele schade geleden door de koper op ons.       

3. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en eventuele intresten. 

4. De koper dient te zorgen dat we de goederen op een normale manier kunnen leveren op deovereengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats.

5.  Als koper wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten.   

Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een e-mail ( [email protected] ) aan ons worden gemeld. 

Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit  invloed op uw wettelijke garantieclaims. 

6. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van dehele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule tevervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van departijen aanleunt.

7. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader vandeze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Hasselt gebrachtworden.§ 4 Garantie
 
8. De wettelijke garantierechten zijn van toepassing. 

Daarnaast geldt het volgende:

Hout is een natuurproduct en elke houtsoort heeft zijn eigen kenmerken. Ondanks een zorgvuldige selectie van materialen en hun juiste verwerking, kunnen na verloop van tijd eigenschappen die niet te beïnvloeden zijn worden de overhand krijgen. Dit is mogelijk met het natuurlijke materiaal hout, vanwege de structuur en de heersende ruimteomstandigheden en getuigen van de natuurlijke oorsprong van het hout.

Kenmerken van het hout zijn verschillende nerven en noesten, ruwe plekken en harslekkage. Door het natuurlijke materiaal kunnen eigenschappen als kromtrekken en barsten van wortels, houten panelen en stammen optreden. Door de verschillende dichtheid en structuur in het hout kan het droogproces, zeker bij grotere materiaaldiktes, niet gelijkmatig plaatsvinden. Ondanks droging en aansluitende opslag kan het restvocht in de kern van het hout iets hoger zijn dan aan de buitenkant en in individuele gevallen tot enkele jaren na verwerking tot droogscheuren en kromtrekken leiden. 
Klachten die te herleiden zijn tot deze oorzaken kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.